Proč jako liberál nemám rád islám a proč by proti němu měl vystupovat každý liberálně smýšlející člověk

Napsal moc-zajimavy-blog.bloger.cz (») 3. 10. 2016 v kategorii Všelijaké nezařazené články, přečteno: 1344×
burqa-clad-women-in-hyderabad.jpg

Obrázek vlevo není chráněn autorskými právy! Autor se jich vzdal. Autorem je Jamin Gray (https://www.flickr.com/photos/jamingray)

Rozdělení společnosti

Po několika vlnách příchodů uprchlíků z válkou postižených zemí do Evropy se česká společnost (a ne jen česká, ale společnost většiny států Evropy) rozdělila v podstatě na dva tábory.

Nejkrajnější části těchto táborů tvoří na jedné straně tzv. sluníčkáři, kteří příchod uprchlíků (včetně extrémních muslimů) do Evropy velice vítají, chtějí jich sem přijmout co nejvíce a chtějí, aby tu měli nejen stejná práva ve všech ohledech, jako stávající čeští občané, ale dokonce chtějí, aby se jim v některých ohledech nadržovalo na úkor původních občanů a na druhé straně různí neonacisté, případně extrémně konzervativní lidé, kteří nejen, že by do ČR nepřijali ani jediného nemuslimského, neškodného uprchlíka ani na krátkodobý pobyt, ale ještě navíc by odsud nejraději spoustu lidí (plnohodnotných po generace dlouhodobých občanů ČR) deportovali a s nimi dokonce i všechny lidi, kteří mají jen trochu odlišný názor než oni a ihned takového člověka označí za vlastizrádce, sluníčkáře a multikulturního xenofilního mentálně nemocného blázna, který by si zasloužil nejméně trest smrti za údajnou vlastizradu.

V těchto dvou odlišných táborech, které ohraničují z obou stran výše zmíněné extrémní krajní skupiny se pohybují názory drtivé většiny občanů ČR včetně mě. Tito lidé mají na politiku, na náboženství, na migraci, na solidaritu a na svět všeobecně nejrůznější názory které jsou podobné nejrůznějším politickým směrům a proudům.

Přesto však panuje (myslím, že zvlášť tady v ČR) takové nesmyslné přesvědčení a předsudky, že ten, kdo je pro přijetí uprchlíků (včetně muslimských uprchlíků) musí být nutně liberál a ten, kdo je proti přijetí uprchlíků (včetně muslimských uprchlíků) musí být nutně konzervativec.

Můj názor


Pokud jde o můj názor, tak jsem silně zaměřen proti islamizaci ČR, jsem velký antiislamista, při čtení úryvků z Práva šáría se vždy hodně rozzuřím (v hlavě, ne že bych musel ničit vše kolem, co mi přijde pod ruku), Islám opravdu nemusím a uprchlíky do ČR chci přijímat jen za určitých velice přísných podmínek na dočasný pobyt s tím, že si na ten pobyt zde vydělají sami (o tom se třeba ještě rozepíšu v jiném článku) a jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné, mám na Facebooku likenutou stránku IVČRN (Islám v České republice nechceme) a pár dalších protiislamistických stránek, ale přesto (z mého pohledu spíše právě proto) jsem silně liberálně založený člověk, který se vždy bude bít za demokracii, svobodu a sekulární, liberálně založený stát!

Jsem tolerantní vůči nejrůznějším názorům, rasám, náboženstvím, menšinám atd., ale jsem zásadně pro potlačování (a v některých případech i potrestání) různých skupin, které se snaží potlačovat svobodu ostatních občanů ČR, páchají dodržováním svých doktrín a zásad zlo a snaží se všem vnucovat svůj názor, který považují za neomylný a jediný správný, kterým se všichni musí řídit! Také nemám rád, pokud do státu vstupuje příliš mnoho cizinců, kteří se zde chtějí trvale usadit a radikálně od základů změnit poměry, složení obyvatelstva a vůbec vše, co dělá určitý stát určitým státem. Proto mi tedy vadí současná islamizace, která nyní probíhá v Evropě.

Nevadí mi, jestli někdo vypadá nějak jinak, než někdo jiný, jestli někdo nosí na sobě burku, nebo podobný oděv, nebo nenosí a nařízení, které se to snaží zakázat mi přijdou směšné a absurdní, ale vadilo by mi, kdyby se tu muslimové snažili na některých místech zavádět Právo šaría, jako se tomu už děje v zahraničí a kdyby se tu snažili praktikovat zabíjení zvířat způsobem halal, kde zvíře před úmrtím velice trpí, než vykrvácí!

Pokud jde o vstup cizinců do ČR na dočasný pobyt, ať už za účelem turismu, pracovního pobytu (pokud zde budou platit daně), studia (samozřejmě, za předpokladu, že tu budou platit školné), nebo jiného důvodu, tak to mi vůbec nevadí, pokud se ti cizinci chovají slušně, nezavádějí zde nic, co je proti naší společnosti a respektují naše zákony. Naopak jsem dokonce tím víc rád, čím víc turistů a jiných prospěšných cizinců sem přijede a vůbec mi nevadí, když např. v centru Prahy není slyšet skoro jediné české slovo, ale většinou jen angličtina a ostatní cizí jazyky a když se ulicemi významných českých měst valí desetitisíce, nebo i statisíce turistů.

Ale je potřeba si uvědomit, jak je velký rozdíl mezi tím, pokud je zde někdo jen na dočasný pobyt a stát v případě nevhodného chování cizince ho může kdykoliv vyhostit a mezi tím, když se z cizince stane občan a stát s ním už nemůže nic udělat!

Je to podobné, jako když jde k vám domů někdo na předem nahlášenou návštěvu a pravidelně k vám zajde třeba na čaj, na kávu, na pivo apod. a pak když se k vám domů někdo cizí nastěhuje a vy ho musíte trpět. V prvním případě to nevadí, protože si sami rozhodujete o tom, zda toho člověka pozvat, kdy a na jak dlouho, ale v tom druhém případě to vadí a po čase vždy nastanou nějaké problémy a konflikty mezi vámi a tím nastěhovaným člověkem. I soužití dobrých kamarádů, partnerů, manželů, rodiny apod. je někdy dost obtížné, občas konfliktní a často při takovém soužití vzniká tzv. ponorková nemoc. O to více je pak těžší soužití s někým z cizí kultury, cizího státu, s jinou mentalitou a pohledem na svět! To si mnoho naivních, často zpitomnělých sluníčkářů nedovede představit a pořád se na problém imigrace dívají naivním, přehnaně optimistickým pohledem, aniž by si uvědomili všechny možné následky.

Toto je přibližně můj pohled na tuto uprchlickou problematiku. Už z předešlých odstavců trochu vyplývá, že jsem silný antifašista, antikomunista, antisocialista, antiislamista a mé názory směřují někam k liberálnímu, demokratickému kapitalismu a svobodné, osvícené, decentralizované společnosti. Nejsem proti náboženství, právě naopak myslím, že víra v Boha je správná, ale jsem proti náboženskému fanatismu, dogmatismu a neracionálnímu, primitivnímu, středověkému tmářství! A bohužel myslím, že většina dnešních muslimů (včetně hlavně těch, kteří přicházejí sem do Evropy jako uprchlíci) je přesně takových i přesto, že již žijeme v 21. století smile

Jsem také pro legalizaci některých lehkých drog, jako marihuana a co se týče politických stran, tak mé názory jsou asi nejbíže různým názorům, které prosazuje u nás Pirátská strana a Strana svobodných občanů, ale úplně se s nimi neztotožňuji. O tom se ale taky asi rozepíšu v jiném článku.


Naivita, jednoduchost a nedomyšlenost sluníčkářských názorů

Na různých demonstracích na podporu uprchlíků i v médiích můžeme narazit na mnoho sluníčkářů, jejichž názory jsou z mého pohledu velice naivní jednoduché a nedomyšlené. Narážím tím zejména na jejich podporu příchodu muslimských uprchlíků do ČR, která je v konečném důsledku silně v kontrastu zejména s jejich požadavky na rovnost lidí různé víry a různého pohlaví.

Prorefugee-protest-prague

Výše uvedený obrázek není chráněn autorskými právy. Autor se jich vzdal. Autor: Itsyoungrapper

Pokud by si totiž podrobně přečetli Korán a právo Šáría, tak musí dojít k závěru, že lidé, kteří se podle toho budou správně řídit (tedy muslimové, které tu tolik vítají) MUSEJÍ ZÁKONITĚ PŘIJÍT DO KONFLIKTU SE SVOBODNOU DEMOKRATICKOU SPOLEČNOSTÍ stejně jako s ní vždy do konfliktu musí přijít fašisté a komunisté. Protože k tomu prostě jejich náboženství a ideologie směřuje, jinak by nemohlo naplnit svou podstatu a už by to nebyl pravý původní Islám, ale nějaká jeho nepůvodní humanističtější odvozenina.

Existují sice různé druhy Islámu, mezi něž se řadí i liberální Islám, ale ten je ve světě v menšině a těžko můžeme čekat, že masy uprchlíků, kteří proudí do Evropy budou z větší části tento druh Islámu vyznávat. Naopak však můžeme čekat, že mezi uprchlíky, kteří přicházejí do Evropy se infiltruje i mizivé procento (v lepším případě promile) radikálů z Islámského státu. Je to sice velice malý zlomek ze všech uprchlíků, co do Evropy přicházejí, ale jak můžeme z provedených teroristických útoků (ať už ve Francii, nebo v Belgii) pozorovat, tak na velký, krvavý útok stačí jen několik málo teroristů!

Zajímalo by mě proto, zda většina sluníčkářů je skutečně tak hloupá, že pořád nechápe to, že díky Islámu tu nebude svobodná, tolerantní, rovnoprávná společnost, kterou údajně chtějí, ale spíše islamistický fašismus, zóny ve městech, kde se uplatňuje právo šaría, silné napětí a dusno mezi muslimy a původními Čechy a samé konflikty, nebo jestli si skutečně uvědomují obrovskou nekonzistenci svých názorů, ale snaží se ji jen skrývat a oblbovat všechny ostatní.

Spíš bych si tipnul, že je to tak půl na půl. Jak už to tak bývá, tak ti chytřejší ze sluníčkářů (stejně jako tomu vždy bylo i u ostatních politických směrů), kteří vlastní různé neziskové organizace, mají ve svých rukou velkou moc a vedou ostatní sluníčkáře si zřejmě skutečně moc dobře uvědomují obrovskou nekonzistenci svých názorů a také potenciál pro jejich zneužití na oblbování hloupějších lidí, ale většina ostatních jednodušších sluníčkářů, kteří se jejich ideologií nechají oblbnout, si dost možná tuto nekonzistenci neuvědomují a nechají se jen ukecávat líbivými názory.

Jejich hlavním argumentem je také to, že uprchlíci budou v ČR užiteční jako levná pracovní síla díky které české firmy obsadí špatně placená pracovní místa, která dlouhodobě nemohou nikým obsadit. Ani já nemám nic proti tomu, když jsou v ČR zaměstnáváni cizinci (sám osobně znám třeba několik slušných, pracovitých Ukrajinců, kteří zde pracují a kterým to jen přeju), ale JEN POKUD TU JSOU ZAMĚSTNÁNI KRÁTKODOBĚ (DOBA KRATŠÍ, NEŽ 10 LET), JEJICH POBYT ZDE V ČR JE DOČASNÝ A SPLNÍ URČITÉ PODMÍNKY. Jedna z podmínek třeba bude, že tu nesmí organizovat žádnou činnost, která ohrožuje demokracii a podporuje náboženský, nebo jiný fanatizmus v ČR, jinak je ČR neprodleně vyhostí. Problém je ale ve znalosti jazyka u uprchlíků a v tom, že pro mnoho z nich je stejně výhodnější jen pobývat v nějakém uprchlickém centru, než pracovat u českých firem. Možná, že se mýlím, ale nepřijde mi, že by se většina z nich hrnula do práce. Pořád to ale není důvod, proč sem tolik uprchlíků vpustit, protože rizika jsou daleko větší, než potenciální přínosy.

Kdo sluníčkáře vede a o co těm lidem jde?

Jak už jsem výše psal, tak zřejmě je to tak, že sluníčkáře vedou a podporují ti chytřejší a mocnější ze sluníčkářů, kteří vlastní různé neziskové organizace a mají ve svých rukou velkou moc. Stále víc se utvrzuji v životě v tom, že nic není náhoda a každá akce má svou reakci (nebo jinými slovy každý důsledek má svou příčinu).

Proto si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že sluníčkáře a sluníčkářské organizace někdo mocný a velice bohatý financuje (nebo někteří mocní a bohatí, nemusí to být jen jedna osoba). Otázkou je, kdo sluníčkáře vede a kdo platí neziskové organizace podporující multikulturalismus. Něco jsem si o tom různě vyhledával a došel jsem k závěru, že za financování těchto organizací je zřejmě odpovědný zejména George Soros.

George-soros-world-economic-forum-annual-meeting-2011

Výše uvedený obrázek není chráněn autorskými právy. Autor se jich vzdal. Obrázek zobrazuje amerického multimiliardáře George Sorose na Světovém ekonomickém fóru. Autor: World Economic Forum

George Soros je maďarský rodák a americký multimiliardář, finančník a filantrop židovského původu, který štědře financuje hned několik neziskových organizací na podporu menšin včetně třeba Romského vzdělávacího fondu (viz článek z Wikipedie se jménem George Sorose), který podporuje české romské studenty. Je však také zodpovědný za financování organizací, které se snaží dostat do Evropy co nejvíce uprchlíků a jeho úmysly zřejmě směřují k destabilizaci jednotlivých národních států (zřejmě aby nad nimi získal moc).

Jeho názory na příchod uprchlíků do Evropy si můžete přečíst například zde a udělat si na to vlastní názor. Pak si o něm můžete přečíst různé články z důvěryhodných i méně důvěryhodných webů, jako například tento, nebo tento. Přesto, že se jedná údajně o liberálně založeného člověka, tak on je přesně ten typ liberála, se kterým nesouhlasím a o kterém si myslím, že je pro společnost velice nebezpečný.

Naivní a omezený pohled nacionalistů a podobných většinou jednoduchých antiislamistů a konzervativců na liberálně zaměřené lidi

Nejhlasitějšími kritiky sluníčkářů jsou většinou různí nacionalisté, kteří si kolikrát myslí, že oni jsou ti jediní, kteří zachrání Evropu, kteří jsou skutečně proti islamizaci a kteří se proti Islámu a přílivu uprchlíků snaží bojovat. Myslí si většinou, že když je někdo liberálně zaměřený, tak zákonitě musí v ČR vítat všechny uprchlíky a cizince.

Jsou oblbnuti svojí ideologií o nadřazenosti našeho národa a vzájemně se mezi sebou ujišťují, že jediný důvod, proč sem uprchlíci přicházejí je ekonomický důvod a pokus o náboženskou kolonizaci Evropy Islámem, případně terorismus, že uprchlíkům nic neschází aniž by se více zajímali o skutečnost a proto je nutné je podle nich odsud vyhánět klidně i násilím (třeba za použití armády a střelby do uprchlíků), že je nutné naši zemi obehnat ostnatým drátem pod napětím (podobně jako za komunismu) atd. Když to nemyslí vážně a neprezentují se s tím veřejně na demonstracích, tak aspoň podobné názory píšou na internetových diskuzích.

Mnohdy nevím, které názory jsou tupější. Jestli názory těchto lidí, nebo názory příchozích islamistů smile Je mi líto, že pak někteří naši primitivnější spoluobčané vidí jediné východisko, jak se vypořádat se současnou uprchlickou krizí, ve volbě stran jako například Dělnická strana sociální spravedlnosti, nebo na Slovensku třeba Ľudová strana Naše Slovensko.

Co se týče třeba pana docenta Konvičky, tak on pro mě představuje maximum, kam bychom se měli v zaměření proti Islámu orientovat a celkem s ním souhlasím. Docent Martin Konvička a jeho hnutí pro mě představuje demokratický odpor proti islamizaci naší země, i když si možná mnoho lidí myslí, že on představuje nebezpečné radikální, fašistické zaměření proti Islámu a že je jeho hnutí nebezpečné. Odsuzuji sice jeho nevhodné vystoupení na Staroměstském náměstí, ale jinak jsem rád že jeho hnutí v ČR působí a pomáhá šířit politicky nekorektní médii neoblíbenou pravdu o Islámu a muslimech a zabývá se případy bývalých muslimů, kteří odstoupili od Islámu, objasňuje jejich důvody odstoupení a jejich životní příběhy. Všechny radikálnější názory na islámskou problematiku než má on už ale považuji za nebezpečné.

Bohužel současná doba přeje radikálnějším politickým stranám a hnutím zejména proto, že lidé už jsou otráveni ze lhaní mainstreamových médií, z politické korektnosti a z neschopnosti našich a evropských politiků. Protože jim kolikrát velké parlamentní strany nejsou schopny nabídnout vhodnou demokratickou alternativu pro obranu naší země proti islamizaci, tak se schylují raději k o to více radikálnějším politickým stranám a hnutím, protože nevidí jinou možnost na obranu proti islamizaci.

Proč by proti islamizaci měl vystupovat každý skutečně liberálně smýšlející člověk

Každý moudrý, racionálně uvažující, liberálně zaměřený člověk, který se o problematiku islamizace a příchodu uprchlíků do Evropy zajímá a dozví se něco o Právu šaría a dalších muslimských záležitostech, tak musí dojít k závěru, že příchod velkého množství muslimů do Evropy ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM OHROZÍ VŠECHNY LIBERÁLNÍ HODNOTY.

Freedom-go-to-hell

Výše uvedený obrázek není chráněn autorskými právy. Autor se jich vzdal. Autor: Voyou Desoeuvre

Různých článků, materiálů, videí atd. o tom, proč je pro naši demokratickou společnost Islám tak nebezpečný, můžeme najít na internetu mnoho. Uvedu zde například tento článek, který doporučuji celý důkladně pročíst a zamyslet se nad ním. Islám je opravdu nebezpečný pro naši budoucnost i pro budoucnost celé Západní společnosti!

Pro pravé muslimy je Islám neměnný, nereformovatelný a jedinný správný. Všechno ostatní, co není přesně podle Islámu, Práva šaría a jejich pohledu na svět je pro ně špatné a je to podle nich nutné potlačit, nebo potrestat. Dále je nutné šířit mezi všechny nevěřící (nevěřícími myslí každého, kdo není muslim) islámskou propagandu, podrobit je jejich pohledu na svět a všechno nemuslimské ovládnout. To nemá s demokratickými myšlenkami nic společného a s liberálními myšlenkami už vůbec ne. Proto tak nemám rád Islám!

Islám představuje přesně to, co by se podle mého názoru mělo odsud vyhánět svinským krokem stejně jako komunismus, nebo nacismus! Islám je jen další totalitní ideologií, která lidem vymývá mozky, proti které je potřeba se rázně postavit! V budoucnu bude možná Islám zakázáný stejně jako dnes nacismus, nebo aspoň částečně komunismus (ten ani zdaleka není tak zakazován, jako nacismus). Záleží však na tom, jakým směrem se budou světové dějiny v budoucnu ubírat.

Bohužel evidentně si světové elity přejí v Evropě Islám co nejvíce prosadit zejména proto, aby jednotlivé evropské národy srazili na kolena a mohli s nimi snadněji manipulovat. Používají k tomu vhodné dosazené loutky jako například Angelu Merkelovou. Myslím, že je to součást Nového světového řádu a světové elity moc dobře ví, proč nám tu mají nastěhovat muslimské uprchlíky a prosazovat Islám! Stačí si přečíst třeba něco o kalergiho plánu a některé věci začnou být pak člověku mnohem jasnější...

Imigrační krize má řešení v podobě stavění obrovských uprchlických táborů pro dočasný pobyt uprchlíků mimo ČR (i za české peníze od dobrovolníků)

Myslím, že nejlepší způsob, jak uprchlíkům pomoci je spolufinancovat výstavbu nějakého obrovského uprchlického tábora pro dočasný pobyt uprchlíků mimo ČR. Vyřeší se tím spousty problémů a pokud taková zařázení budou financovat jen určití dobrovolníci, kteří na to budou přispívat ze svého vlastního platu dobrovolně, tak nevidím žádný problém v tom, proč by takové uprchlické tábory nemohly vzniknout. Stačí jenom chtít!

V Austrálii například mají vůči příchozím uprchlíkům velice striktní postoj. Austrálie zadržuje migranty na Vánočním ostrově a nepouští je dál do země. Také bychom si podle mě mohli z Austrálie vzít příklad a zdržovat příchozí uprchlíky někde mimo hranice EU, kde bychom jim financovali výstavbu uprchlického tábora, kde by byli v bezpečí před teroristy a kde by se jim zajistily základní životní potřeby. Toto řešení by určitě bylo i mnohem méně nákladnější, než si sem ty upchlíky zvát.

Bylo by to výhodnější i pro samotné uprchlíky, kteří by nemuseli cestovat tak daleko kvůli nalezení bezpečí před válkou a terorem. Tyto uprchlické tábory by například mohla hlídat armáda a různí dobrovolníci. Různí dobrovolníci by tam také poskytovali bezplatnou základní zdravotní péči, očkování, starali by se uprchlíkům o děti a poskytovali další služby na pomoc uprchlíkům. Všechno by to dělali buď zdarma dobrovolně a nebo z peněz nějakého fondu

Závěr

Před uprchlíky je skutečně potřeba se mít na pozoru, protože představují velké a reálné nebezpečí a mohou mezi nimi být infiltrováni příslušníci Islámského státu., nepouštět je do naší země a nevěřit evropským politikům, ani různým naivním, hloupým sluníčkářům! Také je potřeba ale nepodléhat hned všech přemrštěným protiuprchlickým názorům a mít soucit s lidmi utíkajícími před válkou a před terorem.

Islám skutečně škodí svobodné, liberální, demokratické společnosti a proto je nutné postupně zakazovat jeho jednotlivé prvky (ne všechny, ale jen ty, které té svobodné, liberální a demokratické společnosti tolik škodí) a postavit například džihád a Právo šaría mimo zákon. Pokud proti islamizaci nijak nezakročíme, tak se pak nemůžeme divit, že se z Evropy stane totalitní islámský kontinent!

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Jagg.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a dvanáct